Filli Boya Bilim Kampı ile çocukların geleceğine dokunuyor

Filli Boya, Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği, TÜBİTAK TÜSSİDE ve akademisyenlerin desteğiyle gerçekleştirdiği “Bilim Kampı” projesi ile üstün potansiyelli çocuklara, bir çok farklı alanda uygulamalı olarak geliştirilen etkinliklerle eğitim imkanı sağlıyor.  2015 yılından bu yana her yıl yaz döneminde yapılan ve kamp boyunca çocukların akademik ve psikolojik gelişimine destek veren bir dizi eğitim ve bilimsel etkinlikle, onların hayata daha donanımlı hazırlanmalarına olanak sağlanıyor. Bu yıl 4. etabı başlayan Bilim Kampı, BİLSEM’e kayıtlı üstün potansiyelli çocukların katılımıyla devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK TÜSSİDE ve akademisyenlerin desteği ile üstün potansiyeli olan çocuklara bilimsel bakış açısı kazandırmayı, kendilerine olan güvenlerini desteklemeyi ve geleceğe umutla bakmalarını amaçlayan  “Filli Boya Bilim Kampı” projesinin dördüncü ayağı başladı. 07-11 Ağustos – 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek proje 13-14 yaş grubunda yer alan çocukların akademik ve psikolojik gelişimine destek verecek bir dizi eğitim ve uygulama çalışmalarıyla devam ediyor.

07-11 Ağustos – 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında 30 kız-30 erkek çocuk olmak üzere toplam 60 öğrencinin katılacağı Bilim Kampı’na bu yıl Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim alan özel yetenekli çocuklar da dahil edildi. Çocuklar projenin 4. etabında TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü,  Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü gibi enstitülerde çalışan bilim insanlarını çalışma ortamlarında gözlemleme, yapılan işler konusunda sohbet etme ve birlikte deneyler yapma fırsatı yakalıyor. Ayrıca TÜBİTAK BİLGEM araştırmacı ekibi ile şifreleme eğitimi alan öğrenciler ağırlıklı olarak fen bilimleri ve matematik alanında atölyeler, eğitsel oyunlar gerçekleştiriyor.   Program kapsamında, İzmit Bilim Merkezi’ni de ziyaret edecek olan çocuklar, kamp boyunca strateji geliştirme, ekip ve koordinasyon oyunları ile sanatsal etkinliklerde de yer alıyor.

Filli Boya Bilim Kamplarında Bir İlk!

Dünyada ve Türkiye’de yapılan bilimsel çalışmalar, özel grup çocukların klasik eğitim metodları dışında farklı, bireysel ihtiyaçlarına hitap eden ve potansiyellerini ortaya çıkaran yöntemlerle desteklenmesi gerektiğini göstermiştir.

Filli Boya, Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK TÜSİDE işbirliği ile gerçekleştirdiği Bilim Kampı projesi ile BİLSEM’e devam eden yüksek potansiyelli çocukların gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Bilim Kampı’nda çocuklar, söz konusu becerileri kullanarak farklı disiplinlerin nasıl bir arada çalıştıklarını deneyimlerken, günlük yaşamlarındaki sorunların bilimsel tekniklerle nasıl çözümleneceğine ilişkin çalışmalar yapıyor.

Her Genç Bir Renk, Gelecek Bilimle Renkleniyor

Proje ile çocukların içinde bulundukları ortamın dışına çıkarak farklı bir deneyim kazanmalarını sağlamak ve ekip çalışmaları ile hayata entegrasyonları amaçlanmaktadır. Kamp eğitim programı bireysel oyunlara ve rekabete dayalı uygulamalara yönelik değil; birlikte ahenk içinde çalışarak ekip ruhunun öne çıkarılacağı bir biçimde tasarlanmıştır. Öğrencilerin bilime olan merak duygusunu artırmak, araştırmanın ve keşfetmenin önemini vurgulamak bu projenin ana amacı olarak belirlenmiştir.

 

 

Neden BİLSEM Kapsamındaki Çocuklar?

 • Bilim kampına seçilen çocuklar İstanbul MEM Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri’ne zihinsel yetenek sınavlarıyla seçilmiş yüksek potansiyelli çocuklardır.
 • Üstün potansiyelli çocuklar, Türkiye popülasyonunun yüzde 2.27’sini oluşturan ve belli alanlarda yaşıtlarının üstünde performans gösteren özel çocuklardır.
 • Merak, çabuk öğrenme, güçlü bellek, eleştirel düşünebilme, yaratıcılık, erken dil gelişimi, aşırı duyarlılık, keskin adalet duygusu, mükemmelliyetçilik gibi özellikler gösterirler.
 • Eğitimcilerin ortak fikir birliğine vardıkları nokta zekanın kalıtımsal bir yönünün olduğu ve kuşaktan kuşağa geçtiğidir. Fakat aynı zamanda zekanın dinamik olma özelliği üzerinde de dururlar. Bu nedenle üstün potansiyelin gelişmesi, uygun çevresel ortamın ve bu ortamda gerekli eğitimin sağlanması ile mümkün olmaktadır. Eğer uygun ortam ve eğitimle desteklenmezlerse bu çocukların üstün potansiyeli zamanla körelir.
 • Üstün potansiyel gösteren çocuklar kendileri gibi olmayan akranlarının arasında kendilerini farklı/anormal hissedecekleri için kendilerini izole edebilir ya da potansiyellerini ortaya koymaktan kaçınırlar. Bu nedenle yalnız olmadıklarını hissettikleri yine üstün potansiyelli akranlarıyla yeteneklerine uygun bir eğitim programına dahil olmaları yeteneklerini keşfetmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri açısından çok önemlidir.

 

Neden Bilim?

 • Cinsiyete göre düzenlenmiş iş bölümlerinin olduğu toplumsal yapı sebebiyle kız öğrencileri, bazı mesleklere uygun olmadıklarını ya da yapamayacaklarını düşünerek çalışma hayatına etkin katılamıyorlar. Hatta son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalara rağmen, hala erkeklerin bilime ve matematiğe çok daha yatkın oldukları, kız çocuklarının ise sözel becerilerinin daha güçlü olduğu yönünde bir inanç var. Üstelik bu inanış hem toplumsal anlamda, hem de akademik yaşamda etkinliğini sürdürüyor.
 • Bu yargıyı değiştirmek, kız ve erkek çocuklarının meslek seçimlerini kalıplara göre yapmamaları ve her alanda var olabileceklerini anlamaları için “bilimi” ilk basamak olarak seçtik.
 • Üstün potansiyelli çocuklarla ilgili literatür incelendiğinde ise, kızların risk grubunda ele alındığı görülmektedir. Üstün potansiyelli kız çocuklarının özellikle ergenlik döneminde, gruba ait olabilmek için popüler olmayı tercih edip, yeteneklerini, ilgilerini ve potansiyelini bilinçli bir şekilde sakladıkları ifade edilmektedir.
 • Üstün potansiyelli kız çocuklarını korumak amacıyla olabildiğince erken tanılama yapmak, uygun eğitim ortamlarında bulunmalarını sağlamak ve kendi gibi olan hemcinsleriyle vakit geçirmelerini sağlamak oldukça önemlidir.  Bu açıdan yapılan bilim kampı üstün potansiyelli kız öğrenciler için ayrı bir önem teşkil etmektedir.
 • Bu kamp boyunca bilimi bir meslek olarak seçebileceklerini gösterdiğimiz gibi, bilimsel ve rasyonel düşüncenin onlara hayatlarının her alanında yardımcı olacağını gösteriyoruz.

 

Proje’nin Hedefleri

 • Grup çalışmaları, paylaşımları, çeşitli grup/oyun terapi yöntemleri kullanılarak desteklenecek olan bilim etkinlikleri ile kampın, zihinsel ve duygusal olarak tam destek sağlaması,  BİLSEM’lerden gelen kız ve erkek öğrencilerin eğlenerek ve öğrenerek “güven ve başarma duygusunu” deneyimlemeleri,
 • Başlangıçta ve programın bitiminde katılımcı ergenlerin matematik ve bilim özyeterlilik algılarının ölçülmesi,
 • Gerekli görüldüğü takdirde okul dönemlerinde de İl Milli Eğitim yetkilileri onayıyla katılımcı çocuklar ve onların ve öğretmenleriyle görüşmeler yapılarak öğrencilerin gelişiminin takip edilmesi; bu takip ile paralel olarak projenin çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimine olan katkısının ölçümlenmesi.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password